کمیسر حقوق بشر سازمان ملل: انسانیت ما در گرو توقف جنایات در غزه است


تهران – ایرنا – «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اوضاع فاجعه بار نوار غزه، بر ضرورت برقراری آتش‌بس نهایی در این منطقه تاکید کرد و گفت: انسانیت ما وابسته توقف جنایات در نوار غزه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402460/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87