کامیون‌داران کره‌جنوبی دست به اعتصاب می‌زنند

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، اتحادیه کامیون داران باری کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کردند: طبق برنامه این هفته اعتصاب سراسری خواهند کرد تا خواستار تمدید سیستم نرخ حمل و نقل با تضمین دستمزد اولیه و حقوق کار بهتر شوند.

در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه، اعضای اتحادیه کارگران خدمات عمومی و حمل و نقل کره که کارگران حمل و نقل عمومی را پوشش می دهد، از طرح اعتصاب کامیون داران حمایت کردند و قول دادند که از پر کردن جای کامیون داران اعتصابی خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951190/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF

این اعتصاب برنامه ریزی شده حدود شش ماه پس از پایان اعتصاب یک هفته ای اتحادیه ۲۲ هزار کامیون دار در ماه ژوئن (خرداد) صورت می گیرد که باعث اختلالات و تأخیر گسترده در خدمات لجستیکی در سراسر کشور کره جنوبی شد و خسارات سنگینی به شرکت ها وارد کرد.

یکی از مقامات اتحادیه گفت: در زمانی که به پایان یافتن تدریجی سیستم حمل و نقل تنها حدود ۴۰ روز دیگر باقی مانده است، مجلس ملی به دلیل اختلافات دو حزبی پیشرفت کمی در این موضوع دارد.

مقامات اتحادیه کامیون داران اظهار داشتند: اعضای انجمن همبستگی کامیون‌داران باربری، وابسته به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره، در ابتدای روز پنج‌شنبه ازمحل کار خواهند شد و ۱۶ شعبه منطقه‌ای اتحادیه در سراسر کشور قصد دارند همزمان صبح پنجشنبه، برنامه‌هایی را برای آغاز اعتصاب برگزار کنند.

این اتحادیه خواستار تمدید و پوشش گسترده‌تر سیستم نرخ حمل و نقل ایمن برای جلوگیری از رانندگی خطرناک و تضمین حداقل نرخ بار برای رانندگان کامیون شده است.