کاخ سفید: تهران درباره زمان حمله به اسرائیل به ما پیام نداد؛ به دنبال جنگ با ایران نیستیم


نیویورک – ایرنا- «جان کربی» سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اعلام اینکه ایران هیچ پیامی به ما در مورد زمان و هدف حمله به اسرائیل نداد، گفت: «به دنبال جنگ با ایران نیستیم.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85445861/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF