ژاپن در اوکیناوا پناهگاه اضطراری می سازد


تهران- ایرنا – یک منبع آگاه گفت ژاپن برای شهروندان استان اوکیناوا در جنوب این کشور که نزدیک تایوان است ساختن پناهگاه اضطراری برای تخلیه احتمالی این استان در صورت تشدید تنش های مرتبط با تایوان در دستورکار قرار می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180327/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF