چین بار دیگر خواستار خویشتنداری ایران و اسرائیل شد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به پاسخ گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: از طرف‌های مربوطه می‌خواهیم با حفظ خویشتنداری از تشدید بیشتر تنش اجتناب کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85445217/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF