پکن: آمریکا با فروش سلاح به تایوان، به روابط با چین آسیب‌می‌زند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین هشدار داد آمریکا با ادامه فروش سلاح به تایوان، به روابط با پکن آسیب می‌زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395435/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF