هشدار فیلیپین درباره عملی شدن معاهده دفاعی با آمریکا علیه چین


تهران- ایرنا- فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین با اشاره ضمنی به جمهوری خلق چین، اعلام کرد که اگر نیروی خارجی یک سرباز این کشور را بکشد، مانیل معاهده دفاعی خود با واشنگتن را عملی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85445337/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86