نماینده ویژه چین برای گفتگو در مورد اوکراین به مسکو می رود


تهران-ایرنا- ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که لی هوی، نماینده ویژه چین در امور اوراسیا پایان هفته جاری به مسکو سفر کرد تا درباره اوکراین با مقامات روسی گفت و گو کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401992/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF