مانیل سفیر چین را احضار کرد


تهران– ایرنا- در سومین روز تنش میان چین و فیلیپن که یکدیگر را عامل درگیری کشتی‌های خود در نزدیکی صخره مرجانی مورد مناقشه معرفی می‌کنند، فیلیپین امروز (دوشنبه) سفیر چین را احضار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317747/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF