مالزی: اسرائیل باید فورا به اشغالگری پایان دهد


تهران-ایرنا-داتو سری اوتاما حاجی محمد بن حاجی حسن، وزیر امور خارجه مالزی به دادگاه لاهه گفت که رژیم صهیونیستی در نخستین گام باید فوراً به اشغالگری پایان داده و از سرزمین‌های اشغالی فلسطین خارج شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395647/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF