فیلیپین بار دیگر درخواست آمریکا برای پناهجویان افغان را رد کرد


تهران – ایرنا – “سارا دوترته” معاون رئیس‌جمهوری فیلیپین نیز به مخالفان در خواست آمریکا برای انتقال پناهجویان افغان به کشورش پیوست و گفت که «به دلایل امنیتی» با انتقال ۵۰ هزار پناهجوی افغان متقاضی ویزه مخصوص مهاجرت به امریکا به کشورش مخالفت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145971/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF