طالبان: کابل اراده قاطع برای آغاز پروژه «تاپی» دارد


کابل- ایرنا- امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت سرپرست افغانستان در دیدار با معاون شورای وزیران ترکمنستان از اراده قاطع کابل برای آغاز به کار پروژه «تاپی» خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402504/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF