روایتی از یک خبر| نتایج انتخابات اندونزی و سه ماه کشکمش برقراری دموکراسی


تهران- ایرنا- نتایج انتخابات ماه فوریه (بهمن ماه ۱۴۰۲) در اندونزی، پس از سه ماه توسط دادگاه عالی این کشور تایید و اتهامات علیه رئیس جمهور منتخب و فعلی رد شد. با این حال تحلیل‌گران دموکراسی اندونزی را به دلیل شدت حاشیه‌های انتخاباتی در خطر می‌بینند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454279/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DA%A9%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C