درخواست کره‌جنوبی از چین برای ایفای نقشی فعال درباره کره‌شمالی


تهران- ایرنا- یون سوک یئول رییس جمهوری کره‌جنوبی در اولین دیدار دوجانبه خود با شی جین پینگ رییس جمهور چین، از وی خواست تا پکن نقش فعال‌ و سازنده‌تری را در خصوص برنامه هسته‌ای کره‌شمالی ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944106/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C