خودکشی ۶۳۰ دانش‌آموز کره‌ای در چهار سال گذشته

اختلافات خانوادگی و سوءرفتار والیدن علت ۱۹۶ مورد، علل ناشناخته علت ۱۹۱ مورد، مشکلات درسی علت ۱۱۶ مورد و مشکلات ذهنی علت ۹۴ مورد از این خودکشی ها بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84895359/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87براساس این گزارش، ۳۸۸ دانش‌آموز دبیرستانی، ۲۱۶ دانش آموز راهنمایی و ۲۶ دانش آموز ابتدایی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ خودکشی کرده اند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، براساس گزارش وزارت آموزش پرورش کره جنوبی که روز پنج شنبه منتشر شد، ۶۳۰ دانش‌آموز ابتدایی تا دبیرستان در چهار سال گذشته خودکشی کرده اند.