حضور ۵۹ فروند جنگنده چینی در اطراف تایوان


تهران- ایرنا – وزارت دفاع تایوان از حضور ۵۹ فروند هواپیمای نظامی چین در اطراف این جزیره خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078817/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86