توافق سئول و واشنگتن برای مسدود سازی منابع مالی کره‌شمالی


تهران-ایرنا- وزیران خارجه کره‌جنوبی و آمریکا از توافق خود برای مسدودسازی مسیرهای منابع مالی کره شمالی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402217/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C