باشگاه تحریمی‌های شرق آسیا


تهران-ایرنا- پکن در سال های اخیر مشارکت خود را با مسکو گسترش داده و چندین دهه است که اتحاد خود را با پیونگ یانگ نیز تقویت کرده است. خط مرزی ۱۴۰۰ کیلومتری چین با کره و انحصار تجارت پیونگ یانگ ، چین را به به بزرگترین پایگاه دور زدن تحریم های کره تبدیل کرده است به گفته رویترز، چراغ سبز پکن برای تبادل سلاح در ازای تکنولوژی روسی برای پیونگ یانگ لازم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408060/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7