«آکوس» به دنبال همکاری با ژاپن در حوزه فناوری نظامی


تهران- ایرنا- نیکی آسیا به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که اعضای پیمان امنیتی «آکوس» به دنبال همکاری با ژاپن در زمینه توسعه فناوری نظامی هستند درحالیکه توکیو به تدریج محدودیت‌های نظامی خود را کنار می‌گذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407334/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C